Slide toggle

VUK, obrt za kiparstvo, vl. Mirna Uvalić

Dobrodošli na internetske stranice obrta. Želimo Vas upoznati s našim radovima, idejama i kapacitetima. Osim vlastitih ruku i velike strasti za stvaranjem, posjedujemo i najveću peć za sušenje i pečenje gline.

Za više informacija, narudžbe, pitanja i prijedloge slobodno nas kontaktirajte na niže navedene kontakte ili putem kontakt obrasca na stranici.

Imate li pitanje?

Ponedjeljak-Petak: 08:00h - 16:00h Trg žrtava Domovinskog rata 15, 44253 Mošćenica Vjekoslav +385 99 431 1221 Mirna +385 98 942 0043 vuvalic@gmail.com

Politika privatnosti

VUK, obrt za kiparstvo, vl. Mirna Uvalić, Trg žrtava Domovinskog rata 15, 44253 Mošćenica,  OIB: 32130131005 (u daljnjem tekstu: Obrt) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Privatnost naših klijenata izrazito nam je važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost njihovih podataka. Molimo Vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Privola korisnika i odustanak

Obrt prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta korištenja Obrta, a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o privatnosti i zaštiti podataka; korisnik svojom privolom izričito očitovao svoju volju i suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka za potrebe korištenja usluga koje nudi Obrt. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavješću.

Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je Obrt.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima; poput prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koja vrsta podataka se prikuplja?

Obrt prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge (Internet stranica) i komuniciraju s Obrtom. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od minimalne nužnosti za postizanje takve svrhe.

Navedeno uključuje:

Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje unesu na drugi način dok koriste usluge Obrta (primjerice: telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.); korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice: datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra uređaja, aktualna lokacija, ako su takve informacije dane, itd.); kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na računalu (primjerice: pokreti mišem i klikovi ili pritisci tipkovnice prilikom kretanja internetskom stranicom); osobni podaci koje generira Obrt ili treće osobe (primjerice šifre); korespondencija i ostala komunikacija s korisnicima (primjerice: elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).

Svrha obrade podataka

Udruga može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji su za isto prikupljeni, u sljedeće svrhe:

Pribavljanje usluga koje nudi Obrt;
Pripremu raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje Obrt nudi;
Interni trening i kontrolu kvalitete;
Održavanje i razvoj odnosa s klijentima;
Garanciju sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka Obrta te njegovih pružatelja usluga;
Korporativne transakcije koje izvrši Obrt, a koje mogu imati utjecaj na korisničke podatke;
Prevencije, otkrivanje i sprječavanje svih vrsta zlouporabe;
Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču Obrta ili u kojima isto sudjeluje.

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

Brošure, komercijalna komunikacija

Obrt ne sudjeluje u navedenim aktivnostima.

Prosljeđuju li se neki podaci trećim stranama?

Obrt ne prosljeđuje osobne podatke trećim osobama.

Gdje i kako se čuvaju podaci?

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, Obrt će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječio neovlaštenu ili na drugi način ne zajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se, također, primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika, ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju. Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost Vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

– strogo ograničen osobni pristup Vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,
– sigurni prijenos prikupljenih podataka,
– trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke?

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, kada nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, ispravkama ili brisanjima

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik, također, ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se u pisanoj formi putem elektroničke pošte na gdpr@vuk-petrinja.hr ili na poštansku adresu: Trg žrtava Domovinskog rata 15, 44253 Mošćenica. Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhu marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose, u tu svrhu neće obrađivati. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhu marketinga korisnik će dostaviti pisano putem elektroničke pošte na gdpr@vuk-petrinja.hr ili na poštansku adresu: Trg žrtava Domovinskog rata 15, 44253 Mošćenica.  Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezani za obradu osobnih podataka dobrodošli su.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Kontakt podaci osobe za zaštitu osobnih podataka:

gdpr@vuk-petrinja.hr
+385 98 942 0043
VUK, obrt za kiparstvo, vl. Mirna Uvalić
Trg žrtava Domovinskog rata 15, 44253 Mošćenica
OIB: 32130131005